Publicacions anteriors

LA FOTOGRAFIA,
una altra de les meves aficions

A totes les sortides porto la meva petita càmera Panasonic Lumix,
per si sorgeix  algun tema interessant.

LA FOTOGRAFÍA,
otra de mis aficiones

En todas las salidas llevo mi pequeña cámara Panasonic Lumix,
por si surge algún tema interesante.